Laatste nieuws

We zijn voorzichtig terug van start gegaan na de lange periode van corona die ons niet toeliet om samen te komen.
Uiteraard gelden er nog steeds corona maatregelen op de vergaderingen:

  • we dragen een mondmasker bij het binnenkomen en bij verplaatsingen in het lokaal
  • bij het binnenkomen ontsmet je je handen met de gel die voorhanden is
  • de tafels zijn vooraf al ontsmet
  • we blijven zitten tenzij voor bijv. een sanitaire stop
  • we verlaten afzonderlijk het lokaal na afloop, dus niet in groep

Als we dit consequent aanhouden kunnen we waarschijnlijk wel nog een tijdje vergaderen, toch in ieder geval zolang de huidige maatregelen blijven gelden. 

We hebben voor oktober in ieder geval al twee bijzondere avonden voorzien.
Avonden die niet te missen zijn.