Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.filmclubevergem.be.
Ook wij zijn gehouden aan de nieuwe wet op de privacy de GDPR.
Wat gebeurt er met de gegevens die je ons bezorgd?
Voor onze leden:
de informatie wordt enkel gebruikt binnen de vzw Filmclub Evergem en deze wordt niet zonder toestemming doorgegeven aan derden voor bijv. lidmaatschap van een andere organisatie.
Voor occasionele bezoekers en deelnemers aan activiteiten ingericht door of in samenwerking met vzw Filmclub Evergem:
De verstrekte gegevens worden enkel bijgehouden zolang de activiteit loopt, na afloop worden al deze gegevens verwijderd.